Millainen on maatiaiskana?

Mitä eroa on eri kanakannoilla?

Tässä nyt vihdoin asiasta tuoretta tietoa!

Linkki Luonnonvarakeskuksen julkaisuun Jukurissa


Raportissa on tiivistetty tiedot säilytysohjelman vuosiraporteista kolmen vuoden ajalta. Tämä on
tähän mennessä suurin aineisto, mitä maatiaiskanoista on ollut mahdollista käydä läpi.
Maatiaiskanojen eri kantojen määristä löytyy ajantasainen tieto aina julkisesta säilyttäjälistasta .
Lista päivittyy muutaman viikon viiveellä, ja tarvittaessa voi kysyä tilanteesta suoraan Lukelta
elaingeenivarat@luke.fi . Nyt helmikuussa 2023 uusia säilyttäjiä tarvitsevat esimerkiksi
jussilankanta, kiuruvedenkanta, hornionkanta, iitinkanta, ilmajoenkanta ja savitaipaleenkanta.
Raporttiin on kerätty yhteenvetotietoa eri kantojen ominaisuuksista. Erityisesti on keskitytty
sellaisiin tietoihin, mitkä usein kiinnostavat maatiaiskanojen hankintaa harkitsevia, esimerkiksi
kanojen värit, munintatiheys, emo-ominaisuudet ja luonne.


On kuitenkin muistettava, että nämä rotuominaisuuksiin liittyvät kysymykset ovat vuosiraporttia
täyttäessä vapaaehtoisia, joten kaikki eivät vastaa kysymyksiin joka vuosi. Näin ollen ohjelmassa
voi olla sellaisia kanaparvia, joiden ominaisuudet poikkeavat siitä, mitä tässä raportissa jostakin
kannasta kerrotaan.


Monesta kannasta on edelleen vähän tietoja saatavissa, ja osa ominaisuuksista on sellaisia, mitkä
saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi hautomavietti saattaa yleistyä nopeasti, mikäli
jokin erityisen ahkera supermamma saa paljon jälkeläisiä ja periyttää ominaisuutta eteenpäin.
Raportin tiedot eivät siis ole mikään viimeinen sana siitä, millaisia maatiaiskanakannat ovat, vaan
raportti kuvaa ainoastaan tilannetta vuosien 2019-2021 aikana.


Maatiaiskana on monimuotoinen


Tiivistetysti: maatiaiskana on monenlainen ja kanakannat ovat kaikenlaisia. Nimenomaan
monimuotoisuus on maatiaiskanan tyyppiominaisuus. Kaikista kannoista löytyy jos jonkinmoista
kanaa, eikä aineiston määrä nykyisellään riitä monessakaan kysymyksessä kovin tarkkaan
vertailuun eri kantojen välillä.


Maatiaiskanalla ei ole olemassa mitään ulkonäköön perustuvaa rotumääritelmää. Ne siis saavat olla
just sellaisia kun ovat, ilman mitään ulkonäköpaineita. Kanoja hankkiessa onkin tärkeää varmistaa,
että myyjä tietää, mitä kanakantaa kanat edustavat. Ulkonäön perusteella eri kantoja on mahdoton
tunnistaa! Maatiaiskanojen hankkiminen säilyttäjältä onkin luotettavin tapa saada haluamiaan
kanoja.


Monimuotoisuutta on vaikea saada mahtumaan tarkasti rajattuihin tilastoihin. Esimerkiksi värien
kuvaukset ovat tällä hetkellä varsin vaatimattomia verrattuna todelliseen värien ja kuvioiden
loputtomaan kirjoon. Kanoja hankkiessa onkin paras selvittää, millaisia kanoja myyjällä on omassa
parvessaan, koska yksittäisen parven ominaisuudet voivat vaikuttaa jälkikasvuun enemmän kuin se,
mitä kanakannasta keskimäärin kerrotaan.


Jokainen maatiaiskanaparvi on tärkeä

Mitä enemmän kannalla on säilyttäjiä, sitä enemmän kertyy myös vuosiraporttiaineistoa ja sitä
enemmän kannasta tiedetään. Tästäkin syystä olisi hyvä, että eri kantojen säilyttäjien määrät
lisääntyisivät tasaisesti eikä mikään kanta jäisi muiden varjoon. Kaikki kannat ovat omalla
ainutlaatuisella tavallaan tärkeitä, ja tiedot kaikista kanaparvista ovat tärkeitä suomalaisen
maatiaiskanan säilytystyölle. Ehkä seuraava vastaavanlainen raportti on laajempi ja kertoo
tarkemmin eri kantojen välisistä eroista. Kenties seuraavassa raportissa on mukana myös sinun
kanojesi tiedot?

Emma Ojanen

Suomalaisen maatiaiskanan säilyttäjä joka kasvattaa hämeenkantaa Jyväskylässä.

Caramellia -blogissa paljon lisätietoa kanoista

@Caramellianpuutarha Instagramissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *